Blackjack

Hráč si může vybrat na kolika hracích polích (1 až 5) chce proti krupiérovi hrát a také si může vsadit maximální limit sázky na každé jedno hrací pole.

 
 
 

Hra Blackjack, také lidově známá jako "jednadvacet" nebo "21", se hraje se standardní "whistovou" karetní sadou o celkovém počtu 52 karet (bez žolíků) rozdělených do čtyř barev s hodnotami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J (spodek/kluk), Q (královna), K (král), A (eso). Karty s hodnotami 2 - 10 mají při počítání stejnou hodnotu jako jejich číslo uvedené na kartě; karty J, Q, K (spodek/kluk, královna, král) mají hodnotu 10. Karta A (eso) se počítá s hodnotou 1 nebo 11, a to podle vlastního uvážení a herní strategie hráče. Barvy hracích karet nemají žádný zvláštní význam.

Cílem hry je dosáhnout vyšší skóre (při součtu všech karet v hracím poli) než krupiér. Součet hodnot karet v hracím poli (jak u hráče, tak i u krupiéra) nesmí převýšit hodnotu 21 (slovy: jednadvacet). Vítězem kola se stává ten, kdo je blíž tomuto číslu/součtu karet v hracím poli. Pokud součet karet v jednom hracím poli hráče přesáhne 21, považuje se to za "Přes" neboli "Trop" (Bust), hráč automaticky prohrává celou sázku a hra pro toto hrací pole končí. Jestli součet karet krupiéra přesáhne tuto hranici, hráči je v případě Blackjacku vyplacena výhra v poměru 3:2 počáteční sázky, v jiném případě je tato výhra vyplácena v poměru 2:1 počáteční sázky pro každé aktivní hrací pole v aktuálním kole.

Hra probíhá proti počítačovému krupiérovi. Hráč má k dispozici 5 hracích polí vyznačených kruhem na hracím stole. Dříve než jsou karty rozdány pro každé hrací pole zvolené hráčem, musí hráč na tato pole vložit sázku v podobě žetonu, který si vybere z nabídky nominálních hodnot v pravém dolním rohu. Hráč umístí sázku kliknutím do kruhu pro každé zvolené hrací pole. Opakovaným kliknutím do kruhu pole hráč navyšuje sázku o nominální hodnotu zvoleného žetonu. Žetony s různou nominální hodnotou můžou být vzájemně mixovány v hracím poli. Hráč může stáhnout sázku z jakéhokoli hracího pole použitím žetonu označeného "X" a kliknutím do kruhu pro dané hrací pole.

Po ukončení sázek a stlačení tlačítka "ROZDAT" jsou hráči rozdány dvě karty lícem nahoru pro každé hrací pole. Krupiérovi jsou rozdány také 2 karty - jedna lícem dolů a jedna lícem nahoru. Skóre každého hracího pole hráče se zobrazí vedle karet. V této fázi vše záleží na hodnotě rozdaných karet, výši celkového skóre a herní strategii hráče. Jestli je skóre rozdaných karet příliš nízké, anebo se chce hráč co nejvíc přiblížit ke hranici 21 popřípadě zariskovat a dosáhnout přímo této mety, pak má k dispozici tlačítko "PŘIDAT KARTU". Každým stisknutím je krupiérem přidána jedna karta pro aktuální hrací pole do té doby, kdy výsledné skóre danou metu 21 nepřevýší. Jakmile je hráč spokojený s výší skóre pro konkrétní hrací pole, klikne na tlačítko "STÁT" a přesune se na další hrací pole, na které umístil sázku.
Ve chvíli, kdy hráč ukončí svou hru na všech svých hracích polích, je řada na krupiérovi, aby odhalil i on svoji druhou kartu a rozhodl se, zda si vezme další kartu nebo ne. Minimální skóre všech karet krupiéra nesmí být menší než 17. Když je krupiér spokojený se svými kartami a výší skóre, rozhodne se o vítězi.

BLACKJACK
V okamžiku, kdy má hráč dvě karty, které jsou kombinací esa a jakékoliv karty s hodnotou 10 (tedy: K (král), Q (královna), J (kluk) a karta s číslem 10), má Blackjack. Hráč se stává automaticky vítězem a celková výhra je 2,5-násobkem počáteční sázky. V případě, že i krupiér má Blackjack, považuje se to za "Push", hra končí nerozhodně a hráč získá svoji sázku zpět.

SHODA (PUSH)
Tato situace nastane v případě, kdy po ukončení hry má hráč stejný součet karet v herním poli jako krupiér. Hra končí nerozhodně, nikdo neprohrál ani nevyhrál. Krupiér sázku vrátí a hráč ji může znovu použít do další hry.

ZDVOJNÁSOBIT
Když je počáteční kombinace karet pro hráče výhodná, je možné zdvojnásobit sázku stlačením tlačítka "ZDVOJNÁSOBIT". Krupiér vydá hráči pouze jednu další kartu a hra tím končí. Hra se nejčastěji zdvojnásobuje v případě, že má hráč v ruce součet 9, 10 nebo 11. Zdvojnásobení je možné i po rozdělení karet kromě rozdělení dvou es.

ROZDĚLIT
V případě, že má hráč dvě karty o stejné hodnotě, je mu nabídnuta možnost je rozdělit stisknutím tlačítka "ROZDĚLIT". Znamená to, že hráč hraje jakoby dvě samostatné hry. Hráč může karty rozdělit pouze jedenkrát. Pokud se rozdělují esa, a hráč dostane na obě rozdělená esa kartu K (král), Q (královna), j (spodek/dolek) anebo desítku (10), nepočítá se výsledek jako Blackjack, ale pouze jako 21 v poměru 2:1.

POJIŠTĚNÍ
Pokud je krupiérova odhalená karta eso, hráč má možnost zakoupit "pojistku" vsazením poloviny z počáteční sázky a potvrzením této volby stisknutím tlačítek "ANO" nebo "NE". Pokud krupiér získá Blackjack, hráč vyhrává dvojnásobek své pojistky. Pokud krupiér Blackjack nezíská, hráč ztrácí svoji pojistku a výhra je vyplácena dle počáteční výše sázky a stanovena dle součtu všech karet v hracím poli hráče proti součtu všech karet krupiéra.

EVEN MONEY
Krupiér nabízí "Even Money" v situaci, kdy hráč docílí Blackjack a krupiér má jako první kartu eso. Znamená to, že krupiér nabízí hráči okamžitou výplatu výhry v poměru 2:1 (namísto obvyklého poměru 3:2 pro Blackjack). Hráč potvrdí přijetí nebo odmítnutí této nabídky stisknutím tlačítek "ANO" nebo "NE". V případě, že hráč tuto nabídku přijme, vyhne se tak nebezpečí, že také krupiér dosáhne Blackjacku a hra skončí nerozhodně (Push). Když hráč nabídku "Even Money" přijme, má to stejný efekt, jako by si koupil pojištění proti Blackjacku krupiéra. Pokud hráč nepočítá karty a nezná skutečný poměr desítek ve hře, je tato nabídka nevýhodná.
Poznámka :  Hodnoty minimálních a maximálních sázek platí pro jedno hrací pole.

 

Seznam výherních kombinací s koeficientem výhry:

 

  TROP vs. BLACKJACK
KRUPIÉR HRÁČ
Skóre 22+ (Trop) Blackjack
Výhra X VÝHRA 3:2
(2.5x SÁZKA)
  TROP vs. 21
KRUPIÉR HRÁČ
Skóre 22+ (Trop) ≤ 21 1)
Výhra X VÝHRA 2:1
(2x SÁZKA)
  KRUPIÉR vs. 21
KRUPIÉR HRÁČ
Skóre 17 ⋛ Hráč 2) 21 ⋚ Krupiér 3)
Výhra X VÝHRA 2:1
(2x SÁZKA)
  KRUPIÉR vs. HRÁČ
KRUPIÉR HRÁČ
Skóre 17 ⋛ Hráč 2) 21 ≶ Krupiér 4)
Výhra X VÝHRA 2:1
(2x SÁZKA)
  ROZDĚLENÍ
KRUPIÉR HRÁČ
Skóre 17 ⋛ Hráč 2)
nebo 22+ (Trop)
≤ 21 1)
nebo Blackjack
Výhra X VÝHRA 2:1
(2x SÁZKA)
  POJIŠTĚNÍ
KRUPIÉR HRÁČ
Skóre Blackjack
s Esem  5)
Pojištění
Výhra Hráčova
počáteční sázka
VÝHRA 1:1
(2x Pojistka)
  EVEN MONEY
KRUPIÉR HRÁČ
Skóre Eso + karta 6) Blackjack
Výhra 0 VÝHRA 2:1
(2x SÁZKA)
  SHODA
KRUPIÉR HRÁČ
Skóre Shodné skóre
jako Hráč
Shodné skóre
jako Krupiér
Výhra 0 VÝHRA 1:1
(vrácení plné SÁZKY)
LEGENDA
1) menší-než nebo rovno
2) větší-než nebo rovno, ale méně-než
3) menší-než nebo rovno, ale větší-než
4) menší-než ale větší-než
5) Eso je první odhalená karta
6) Eso (odhalená karta) + zakrytá karta

 


 

 

Funkce tlačítek:

 

Hlavní hra
Rozdat - rozdat karty / začít hru
Přidat kartu - přidat další kartu
Zdvojnásobit - zdvojnásobení počáteční sázky po shlédnutí dvou počátečních karet
Rozdělit - rozdělení dvou karet o stejné hodnotě a hrát každou kartu zvlášť
Stát - nebrat další karty, ponechat karty v hracím poli
Ano - potvrdit přijetí nabídky "Even Money" anebo pojistky proti krupiérovi
Ano všechna - potvrdit přijetí nabídky "Even Money" anebo pojistky proti krupiérovi pro všechna hrací pole
Ne - odmítnout přijetí nabídky "Even Money" anebo pojistky proti krupiérovi
Ne všechna - odmítnout přijetí nabídky "Even Money" anebo pojistky proti krupiérovi pro všechna hrací pole
Opakovat sázku - vsadit stejnou sázku jako minulé kolo
Nová sázka - vsadit novou sázku
Zpět - ukončení hry a návrat do hlavní nabídky her
Info panel
Nastavení - možnosti nastavení hry
Tabulka výher - náhled výher dle výše sázky a jejím násobku
Pravidla hry - herní pravidla a popis hry
Vyplatit - vyplacení kreditu

 

Teoretická průměrná návratnost pro hráče (RTP) je 99,3% a představuje dlouhodobou očekávanou percentuální návratnost ze hry, která byla vypočtena nezávislou testovací společností. Tato hra je ve shodě s požadavky zákona č. 202/90 Sb. „O loteriích a jiných podobných hrách“ ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vydaných Ministerstvem financí ČR, v plném znění.

 

 

Podpora