TXS Hold'em Poker

TXS Hold'em Poker je nejpopulárnější varianta pokeru v provedení "Hráč vs. Krupiér" s dokonale propracovaným vzhledem podobným realitě, skvělými karetními animacemi a možností si vsadit až maximální limit sázky na každé jedno hrací kolo.


Pravidla hry:
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro hráčem zvolenou sázku. Minimální a maximální sázka je závislá na nastavení serveru a na současných právních podmínkách a předpisech země, ve které se nacházíte. Totéž platí pro maximální možnou výhru.
Hra probíhá proti počítačovému krupiérovi a hraje se se standardní "whistovou" karetní sadou o celkovém počtu 52 karet (bez žolíků) rozdělených do čtyř barev s hodnotami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J (kluk), Q (královna), K (král), A (eso). Hra se dělí celkem na čtyři fáze: ANTE, FLOP, TURN a RIVER. Ve fázi ANTE jsou pro hráče i pro krupiéra střídavě rozdány dvě "vlastní" karty lícem dolů, zatímco v následujících třech fázích se doprostřed hracího stolu postupně rozdají takzvané "společné karty" lícem nahoru v sekvenci 3-1-1, tedy: tři karty ve fázi FLOP a po jedné kartě ve fázích TURN a RIVER. Hráč a krupiér v těchto trěch fázích již další vlastní karty neobdrží. V konečném součtu má ke konci hry jak hráč, tak krupiér - kromě dvou vlastních karet - k dispozici jěště dalších pět společných karet z hracího stolu, tedy celkem sedm karet. Během každé fáze je automaticky kalkulována průběžná nejvyšší možná výherní kombinace ze společných a vlastních karet hráče, která je pak graficky vyobrazena na obrazovce. Cílem hráče je získat lepší výherní kombinaci pěti karet ze sedmi než krupiér.

Průběh hry:
Dříve než jsou rozdány jakékoli karty, musí hráč kliknutím do pole označeném jako ANTE umístit počáteční sázku v podobě žetonu, který si vybere z nabídky nominálních hodnot v pravém dolním rohu. Opakovaným kliknutím do tohoto pole hráč navyšuje sázku o nominální hodnotu zvoleného žetonu na jednu hru a tato hodnota se automaticky odečítá z kreditu v políčku KREDIT. Žetony s různou nominální hodnotou můžou být v tomto poli vzájemně kombinovány v souladu s výší požadované počáteční sázky. Hráč může stáhnout jakoukoli sázku z pole ANTE použitím žetonu označeného jako "X".

Fáze: ANTE
Po umístění libovolné výše sázky do pole ANTE a kliknutím na tlačítko ROZDAT hra začne rozdáním dvou karet lícem dolů střídavě po jedné kartě pro hráče a pro krupiéra. Následně jsou obě karty hráče ukázány, ale pouze samotnému hráči - krupiérovy karty zůstávají nadále zakryty. Celá tato fáze je označována jako "ANTE" a jsou v ní hráči nabídnuty dvě možnosti: DOROVNAT (Call) nebo ZAHODIT (Fold). Pokud není výchozí dvojice karet pro hráče výhodná a nehodlá již ve hře pokračovat, může karty zahodit kliknutím na tlačítko ZAHODIT, čímž ztrácí počáteční sázku v poli ANTE a hra tím končí. Pokud je ale výchozí dvojice karet pro hráče výhodná, kliknutím na tlačítko DOROVNAT hráč potvrzuje pokračování ve hře a v poli CALL FLOP je automaticky umístěna dorovnávací sázka ve výši dvojnásobku počáteční sázky (Ante). Hráč zde bere na vědomí, že dorovnáním sázky v poli CALL FLOP již nebude moci kdykoliv svévolně rozehranou hru ukončit (tedy FOLD) a hru musí dokončit přinejmenším s aktuální výší sázek pro ANTE a CALL FLOP ve zbývajících fázích hry.

Fáze: FLOP
Poté jsou doprostřed hracího stolu mezi hráče a krupiéra rozdány tři společné karty a hráč má na výběr dvě možnosti: SÁZKA nebo CHECK. Tato fáze hry je označována jako "FLOP". V závislosti na taktice a nejvyšší předběžné výherní kombinaci ze tří společných a dvou vlastních karet může hráč pokračovat do následující fáze buďto kliknutím na tlačítko SÁZKA a umístit tak stejnou výši počáteční sázky (Ante) do pole BET TURN a navýšit tím dosavadní celkovou sázku ve hře, nebo kliknutím na tlačítko CHECK, což znamená, že hráč nenavyšuje dosavadní celkovou sázku z předchozí fáze a do následující fáze pokračuje bez vsazení.

Fáze: TURN
Již zmíněná následující fáze je označována jako "TURN" ke které náleží již zmíněné hrací pole BET TURN. V této fázi je ke společným kartám přidána čtvrtá karta a průběh hry je podobný jako u předchozí fáze "FLOP". Hráč má opakovaně na výběr ze dvou možností: SÁZKA nebo CHECK. Kliknutím na tlačítko SÁZKA má hráč již poslední možnost pokračovat do další fáze hry s navýšením dosavadní celkové výše sázky a tudíž je opětovně přidána další sázka ve výši počáteční sázky (Ante), ale tentokrát je umístěna již do pole BET RIVER. Kliknutím na tlačítko CHECK platí to samé jako u fáze "FLOP" a to, že hráč dosavadní celkovou sázku z dvou předchozích fází nenavyšuje a pokračuje do závěrečné fáze bez vsazení.

Fáze: RIVER
Závěrečná fáze je označována jako "RIVER" ke které náleží již zmíněné hrací pole BET RIVER. Dostrědu hracího stolu je rozdána konečná, pátá společná karta a hra zde končí. Hráč i krupiér vzájemně odhalí své vlastní karty a vítězem se stáva ten, kdo má lepší výherní kombinaci pěti karet ze sedmi. Je-li výherní kombinace karet hráče vyšší než krupiérova ale méně než "Postupka", každá sázka se vyplácí v poměru 2:1 s výjimkou sázky v poli ANTE, která je vyplácena v poměru 1:1. Pokud je výherní kombinace karet hráče vyšší nebo rovná "Postupce" a zároveň vyšší než u krupiéra, všechny sázky (včetně Ante) jsou vypláceny v poměru 2:1. V případě shody, kdy hráč a dealer mají identickou výherní kombibnaci karet, je vítěz určen dle vyšší hodnoty karet ve vítězné kombinaci, nebo alespoň jednou "vlastní" kartou vyšší hodnoty. Není-li možné určit vítěze, všechny sázky jsou vráceny zpět hráči a hra pokračuje v dalším kole.
Výherní kombinace hráče s koeficientem výhry:

Multisazka logo Koeficienty výher sázek hráče
ANTE FLOP TURN RIVER
= Krupiér 1) 1:1 1:1 1:1 1:1
> Krupiér 2) 1:1 2:1 2:1 2:1
≥ Postupka 3) 2:1 2:1 2:1 2:1
< Krupiér 4) - Bet - Bet - Bet - Bet
   Fold 5) - Bet      

1) Hráč = Krupiér (bez vítěze)
2) Krupiér < Hráč < Postupka
3) Postupka ≤ Hráč > Krupiér
4) Hráč < Krupiér
5) zahození karet
Seznam výherních kombinací (v sestupném pořadí):

KRÁLOVSKÁ POSTUPKA
Royal Flush
A K Q J 10
A K Q J 10
POSTUPKA V BARVĚ
Straight Flush
J 10 9 8 7
J 10 9 8 7
ČTVEŘICE
Four of a Kind
6 6 6 6 A
6 6 6 6 A
DVOJICE A TROJICE
Full House
5 5 5 8 8
5 5 5 8 8
BARVA
Flush
A J 10 6 3
A J 10 6 3
POSTUPKA
Straight
9 8 7 6 5
9 8 7 6 5
TROJICE
Three of a Kind
3 3 3 Q 2
3 3 3 Q 2
DVA PÁRY
Two Pair
K K 9 9 J
K K 9 9 J
PÁR
One High Pair
J J 2 4 8
J J 2 4 8
VYSOKÁ KARTA
High Card
A Q 10 6 5
A Q 10 6 5Hrací stůl a funkce tlačítek:

Hrací stůl
ANTE - 1.fáze ANTE, povinná sázka, kterou musí hráč před začátkem kola umístit na hrací stůl
CALL FLOP - 2.fáze FLOP, dorovnávací sázka (dvojnásobek povinné sázky ANTE)
BET   TURN - 3.fáze TURN, nepovinná sázka (možnost vsadit výši ANTE sázky nebo pokračovat bez ní)
BET  RIVER - 4.fáze RIVER, nepovinná sázka (možnost vsadit výši ANTE sázky nebo pokračovat bez ní)
 
Hlavní hra
ROZDAT - rozdat karty / začít hru
DOROVNAT - dorovnání sázky a potvrzení pokračování ve hře
ZAHODIT - nedorovnání sázky, složení karet a ukončení hry
SÁZKA - dorovnání sázky a pokračování v následující fázi
CHECK - pokračovat do následující fáze bez dorovnání sázky
OPAKOVAT SÁZKU - vsadit stejnou sázku jako minulé kolo
NOVÁ SÁZKA - vsadit novou sázku
< Zpět (horní-levý roh) - návrat do hlavní nabídky her, průběh hry zůstane nezměněn
 
Info panel
NASTAVENÍ - možnosti nastavení hry
NÁPOVĚDA - náhled výher dle výše sázky a jejím násobku
PRAVIDLA - pravidla hry
VYPLATIT - vyplacení kredituTeoretická průměrná návratnost pro hráče (RTP) je v rozmezí 99.3% a představuje dlouhodobou očekávanou percentuální návratnost ze hry, která byla vypočtena nezávislou testovací společností. Tato hra je ve shodě s požadavky zákona č. 202/90 Sb. „O loteriích a jiných podobných hrách“ ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vydaných Ministerstvem financí ČR, v plném znění.

Podpora