Video Poker

 
 
 
 
 
 
 

Video Poker je založen na variantě "Jacks or Better", někdy jednoduše nazvaný "Draw Poker", což je nejčastější variace video pokeru. Hra kromě jiného nabízí volitelnou hazardní hru RISK a extra bonus pod označením MINIBONUS, který funguje jako "bonusové konto", kde jsou hráči připisovány všechny bonusy za každou výherní kombinaci "Vysoký Pár" (kluk anebo vyšší) v průběhu hry.

Pravidla hry

Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Minimální a maximální sázka je závislá na nastavení serveru a na současných právních podmínkách a předpisech země, ve které se nacházíte. Totéž platí pro maximální možnou výhru.
Hra se hraje se standardní "whistovou" karetní sadou o celkovém počtu 53 karet (se Žolíkem) rozdělených do čtyř barev s hodnotami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J (kluk), Q (královna), K (král), A (eso). Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra probíhá rozdáním 5-ti karet v jednom řádku na jedno herní kolo. Hráč má pak možnost kliknout na libovolnou kartu a může ji podržet za účelem vytvoření výherní kombinace, nebo ji může uvolnit. Ta karta, která není držena, bude nahrazena novou kartou. Karty jsou automaticky znovu zamíchány před každým herním kolem. Nejnižší výherní kombinací je "Vysoký Pár" (dvě shodné karty kluků nebo vyšší) zatímco nejvyšší možná výherní kombinace je "Pětice" (všechny karty té samé hodnoty ve všech barvách doplněné o kartu Žolíka). Všechny ostatní výherní kombinace jsou založeny na pravidlech, která jsou standardem u všech variant pokeru a patří mezi ně Dva Páry, Trojice, Postupka (posloupnost hodnot pěti karet bez důrazu na barvu), Barva (pět karet stejné barvy bez důrazu na posloupnost), Pár a Trojice (kombinace páru a trojice karet), Čtveřice (čtyři karty stejné hodnoty ve všech barvách), Postupka v Barvě (pět po sobě jdoucích karet stejné barvy), Královská Postupka (desítka, kluk, královna, král a eso v postupce jedné barvy).

Pokaždé, když hráč dostane jeden "Vysoký Pár" - tedy nejnižší výherní kombinaci složenou z dvojice stejných karet vyšších hodnot (kluk, královna, král, eso) - je mu automaticky připočten extra bonus ve výši sázky do bonusového konta pod označením MINIBONUS. Každá denominální hodnota sázky ma svůj vlastní MINIBONUS, který je vyplácen jednotlivě a vzájemně na sebe nenavazují. MINIBONUS je vyplácen pouze při opětovném dosažení "Vysokého Páru" ale vyplacení bonusu je zcela náhodné, což znamená, že celá nebo jenom určitá část bonusu je přičtena do kreditu hráče v políčku KREDIT bez ohledu na jakoukoli pravidelnost, výši MINIBONUS-u pro jednotlivé sázky a popřípadě další kritéria s tím související.

Seznam výherních kombinací (v sestupném pořadí)

PĚTICE
Five of a Kind
A A A A ŽOLÍK
A A A A ŽOLÍK
VÝHRA: 600 x Sázka
KRÁLOVSKÁ POSTUPKA
Royal Flush
A K Q J 10
A K Q J 10
VÝHRA: 300 x Sázka
POSTUPKA V BARVĚ
Straight Flush
J 10 9 8 7
J 10 9 8 7
VÝHRA: 80 x Sázka
ČTVEŘICE
Four of a Kind
6 6 6 6 A
6 6 6 6 A
VÝHRA: 40 x Sázka
DVOJICE A TROJICE
Full House
5 5 5 8 8
5 5 5 8 8
VÝHRA: 12 x Sázka
BARVA
Flush
A J 10 6 3
A J 10 6 3
VÝHRA: 9 x Sázka
POSTUPKA
Straight
9 8 7 6 5
9 8 7 6 5
VÝHRA: 7 x Sázka
TROJICE
Three of a Kind
3 3 3 Q 2
3 3 3 Q 2
VÝHRA: 5 x Sázka
DVA PÁRY
Two Pair
K K 9 9 J
K K 9 9 J
VÝHRA: 3 x Sázka
VYSOKÝ PÁR
One High Pair
J J 2 4 8
J J 2 4 8
VÝHRA: 1 x Sázka
(výhra je přidána pouze do MINIBONUS-u)

Funkce tlačítek

Hlavní hra
START - začátek hry
AUTOSTART - automatická hra (lze nastavit a upravit v Nastavení v Info panelu)
STOP - ukončit automatickou hru
SÁZKA - změnit sázku
MAX. SÁZKA - navýšení sázky na úplné maximum
ZPĚT - návrat do hry
RISK - hazardní hra s extra multiplikátorem výhry
VZÍT - připsání výhry do kreditu
< Zpět (horní-levý roh) - návrat do hlavní nabídky her, průběh hry zůstane nezměněn
Info panel
NASTAVENÍ - možnosti nastavení hry
NÁPOVĚDA - náhled výher dle výše sázky a jejím násobku
PRAVIDLA - pravidla hry
VYPLATIT - vyplacení kreditu

 


Teoretická průměrná návratnost pro hráče (RTP) je v rozmezí 94% - 98% a představuje dlouhodobou očekávanou percentuální návratnost ze hry, která byla vypočtena nezávislou testovací společností. Tato hra je ve shodě s požadavky zákona č. 202/90 Sb. „O loteriích a jiných podobných hrách“ ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vydaných Ministerstvem financí ČR, v plném znění.

Podpora